categories

အောက်ပါပစ္စည်းများကို မှာယူရန်အတွက်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါသည်.

၁. အိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်

၂. Bank Transfer ပေးချေမှုစနစ်

ကုန်ပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူပါက ရန်ကုန်မြို့တွင်း အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်" "