ဗီတာမင္ B12 အရည္သည္

အသားအေရ၊ အစာေျခလမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ေသြးဆဲလ္မ်ား ပံုမွန္က်န္းမာစြာအလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္လိုအပ္ေသာ (Riboflavin) ဗီတာမင္၊ ကိုယ္ခႏၶာတြင္းရွိက်န္းမာေသာ ဆဲလ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ သၾကားဓါတ္၊ အဆီဓါတ္မ်ား ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ကူညီေပးေသာ (Niacin) ဗီတာမင္ ၊ အာရံုေၾကာ၊ အေရျပား ႏွင့္ ေသြးနီဥ က်န္းမာေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္းေပးေသာ ဗီတာမင္ B6 တို႔ပါ၀င္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွ အရည္အေတြးျပည္မွီ၍ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေဆးေကာင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ 
ဗီတာမင္ B12 ကို အသား ႏွင့္ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး B12 ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက မွတ္ဥာဏ္အားနည္း၍ ေမ့လြယ္ျခင္း၊ ေမာပန္းႏြမ္းႏြယ္ျခင္း ႏွင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါတို႔ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါသည္။ 

B12 Complex ကို ပံုမွန္မွီ၀ဲျခင္းျဖင့္ က်န္းမာျဖတ္လတ္ျခင္း၊ ခြန္အားျပည့္၀ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္ အာရံုေၾကာအားေကာင္းျခင္း ႏွင့္ ႏုပ်ိိဳလွပေသာ အသားေရ ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း စေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုခံစားႏုိင္ပါသည္။
ထိုအျပင္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္လြယ္ကူေစရန္ အစက္ခ် ေဆးရည္ ပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ 

B12 အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား .

 • က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္း .
 • ခြန္အားျပည့္ဝျခင္း .
 • အာရုံေျကာတစ္ရွုး က်န္းမာျခင္း .
 • အသားအေရ က်န္းမာျခင္း

  USA Customer Click Here 

  ဗီတာမင္ B-12

  FREE SHIPPING & EASY RETURNS

  All items ship FREE, no minimum purchase required. Orders ship within 2 business days and will arrive within 2-6 business days.

  EASY RETURNS

  Every order comes with a 30-day money-back guarantee. If you're not satisfied for any reason, let us know and we'll send you a return label.