categories

 

 
သင့္အသက္ 40 ေက်ာ္လာလွ်င္အသက္ 20 ကဲ့သို႔ ျဖစ္လိုပါက သင္၏ ေကာင္းေသာ ငယ္႐ြယ္မႈ ဗီဇ ႃပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည္ကို ဆုေတာ င္းတာထက္ပို ၍ တစ္ခုခု လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဗစ္တိုးရီးယားဆီးကရက္ ေမာ္ဒယ္ အက္ဒရီယာနာ လီမာႏွင့္ အလက္စန္ဒရာအမ္ဘ႐ိုဆီယိုကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္မ်ားစြာ ေလွ်ာက္ေသာလမ္းကို လိုက္ၿပီး က်န္းမာၿပီး ႏုပ်ိဳေသာ အသားအရည္ကို အနာဂါတ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည္အထိ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးျခင္းကို တားဆီးေပးနိုင္ေသာ ဗုိက္တာမင္ စီ ဆီရမ္ ကိုစြဲစြဲၿမဲၿမဲ သုံးလိုက္ပါ။ အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး အသားအရည္မေ႐ြး အမ်ိဳးသမီးတိုင္းအတြက္ စံနမူနာဗီတာမင္ စီ ဆီရမ္၏ အသားအေရ ထိန္းသိမ္းျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးဟာ မ်ားျပားလွပါတယ္။ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္သည့္ မ်က္နွာအေရျပားေပါ္တြင္ ျဖစ္ေပါ္ေလ့ရွိသည့္ ေသးငယ္ေသာ လိုင္းထျခင္း၊ တြန္႔ျခင္းမ်ားအျပင္ တင္းတိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းစေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလဲပါဝင္ ျပပါသည္။

ေကာ္လာဂ်င္ ထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးျခင္း

အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္တည္ေနျခင္း၏ အဓိက ဒုကၡတစ္ရပ္မွာ မ်က္ႏွာအေရျပားေပၚတြင္ေသးငယ္ေသာ လိုင္းထျခင္းႏွင့္ တြန္႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္ျခင္း အသူတစ္ရာေခ်ာက္နက္ႀကီးကို အရႈံးေပးလိုက္ျခင္းထက္ ဗိုက္တာမင္စီ ထုတ္ကုန္ကို ပုံမွန္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ေသးငယ္ေသာအေရျပား လိုင္းထျခင္း၊ တြန္႔ျခင္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ေသာ ေကာ္လာဂ်င္(Collagen)ထုတ္လုပ္မႈကို ကူညီအားေပးသည့္ အန္တီေအာက္စီဒန္႔(Antionxidant)ႂကြယ္ဝေသာ ဗိုက္တာမင္စီ ျပည့္ဝစြာပါေသာေၾကာင့္ လိုင္းထေသာ၊ တြန္႔ေသာ အသားအေရအသြင္အျပင္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အားျဖင့္ သင္သည္ အျခားမည္သည့္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အလွကုန္ပစၥည္း သုံးရန္ မလိုအပ္ဘဲ ပိုမိုႏုပ်ိဳသည့္ အသားအရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ရရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

ေနေလာင္ျခင္းမွ အသားအရည္ကို ကာကြယ္ပါ

အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးအျပင္ ဗုိက္တာမင္ စီ လိမ္းေဆးသည္ သင့္အေရျပားကို ထိခုိက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္လည္း အလြန္ အသံုးဝင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေနေရာင္တြင္ ပါေသာ ယူဗီ ေအႏွင့္ ယူဗီ ဘီ ကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။ဗီတာမင္ စီ သည္ အန္တီေအာက္စီဒန္႔(Antionxidant)ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အေရျပားကို ခြန္အားျဖည့္ရာတြင္လည္းေကာင္း အေရျပားပ်က္စီးေစေသာ အရာမ်ားကို တုိက္ထုတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း သဘာဝအတုိင္း ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ဗီတာမင္ စီ လိမ္းေဆးသည္ ေနေရာင္ ကာကြယ္ေသာ အရာမ်ားအတြက္ အစားထိုးရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ပံုမွန္ ေနေရာင္ကာ လိမ္းေဆးမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳေသာအခါ ၄င္းသည္ သင့္အသားအရည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။။

မ်က္လံုးေအာက္ရွိ အရစ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း

ဗိုက္တာမင္ စီ သည္ အျပင္အေရျပားတင္းအားကိုပင္ ကူညီႏိုင္ျပီး မ်က္လံုးေအာက္ အရစ္ေပၚျခင္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းသည္ မ်က္လံုးေအာက္တြင္ အမည္းေရာင္အရစ္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ ၾကိဳးစားရင္း ပင္ပန္းေနသူမ်ား၊ ပိုမိုႏုပ်ိဳ ေတာက္ပ စိုလြင္ေသာ အသြင္အျပင္ ကို ရရွိခံစားလိုသူမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ျပန္လည္ကုစားႏုိင္စြမ္းကို ျမင့္တင္ေပးျခင္း

ဗိုက္တာမင္ စီ ပမာဏ ျမင့္မားျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ သဘာဝ ျပန္လည္ ကုစားႏုိင္စြမ္း ျဖစ္စဥ္ကို အရွိန္ျမင့္တင္ေပးရာတြင္ ကူညီႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ၄င္းသည္ မ်က္ႏွာႏွင့္ အျခားအေရျပားေပၚတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ စံနမူနာ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေသးငယ္ေသာ ျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ား၊ ဝက္ျခံအမာရြတ္ႏွင့္ အျခားအေရျပားအစက္အေပ်ာက္မ်ားကို ပိုမုိလ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ျပန္လည္ ကုစားႏုိင္စြမ္း ရွိေသာ အကူညီကိုေပးပါသည္။

အေရျပား အေရာင္ေျပာင္းျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း

သင္သည္ အေရျပား နီရဲျခင္း (သို႔) အျခားအေရာင္ေျပာင္းျခင္းကို ခံစားေနရပါက အရည္အေသြးျမင့္ဗီတာမင္ စီ ဆီရမ္သည္ ပိုမိုညီညာေသာ အသားအေရတင္းအားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အသားအရည္ကို ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ဗီတာမင္ စီ သည္ ရွက္ရြံ႕ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အေရျပားနီရဲျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ အၾကိမ္အနည္းငယ္သံုးရံုမွ်ႏွင့္ သင့္တြင္ ပိုမိုညီညာေသာ အသားအေရ ရရွိပိုင္ဆုိင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

အသားအေရကို ပိုမိုႏုပ်ိဳေစရန္ ထိန္းသိ

သင္သည္ မည္သည့္အသက္အရြယ္ျဖစ္ေစကာမူ အေရျပားအတြန္႔မ်ား ေလ်ာ့ရဲေသာ အေရျပား၊ ေသးငယ္ေသာ အေရျပားလုိင္းမ်ားႏွင့္ အျခား အသက္ၾကီးျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ လက္ဦးမႈရယူ ထားျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြး ျဖစ္ပါသည္။ဗီတာမင္ စီ သည္ သင့္အသားအေရကို ပိုမိုၾကာရွည္စြာ ႏုပ်ိဳေအာင္ ေကာ္လာဂ်င္(College)ထုတ္လုပ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာမကဘဲ သင့္အသားအေရ တင္းအားကို ညီညာေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း၊ ေတာက္ပေစျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးပါသည္

အေရျပားေပၚရွိ အရည္ဓာတ္ႏွင့္ အစိုဓာတ္ကို တုိးတက္ေစသည္

သင္သည္ အသားအေရေျခာက္ေသြ႕ျခင္းကို ခံစားရပါကဗီတာမင္ စီ သံုးကို သံုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ယခင္က အေရျပားအစိုဓာတ္ထိန္းမ်ားႏွင့္ ခရင္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး သင့္အသားအေရသည္ ေျခာက္ေသြ႕ အလႊာလိုက္ ကြာက်ေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါက ၄င္းသည္ အထူးသျဖင့္ မွန္ကန္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ဗီတာမင္ စီ လိမ္းေဆးထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္အတူ သင္သည္ အစိုဓာတ္ႏွင့္ အရည္ဓာတ္ကို တုိးျမင့္ေစရန္ သင့္ခႏၶာကိုယ္မွ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေသာ ဗိုက္တာမင္ ျမင့္မားစြာပါဝင္မႈကို ရရွိခံစားႏုိင္ပါသည္။ ။

ပိုမုိေတာက္ပေသာ က်န္းမာေသာ အသားအေရကို ဖန္တီးေပးသည္

သင့္အသားအေရ၏ ျခံဳငံုသြင္ျပင္လကၡဏာကို တုိးတက္ေစျခင္းသာမကပဲဗီတာမင္ စီ သည္ မြဲေျခာက္ေျခာက္ အသားအေရကိုလည္း ပိုမုိ ေတာက္ပေစႏုိင္ပါသည္။ ပိုမို က်န္းမာလာေအာင္ စိုလြင္လာေအာင္လည္း လုပ္ေပးပါသည္။ ဗိုက္တာမင္ ျမင့္မားစြာ ပါဝင္ျခင္းသည္ အသားအေရကို ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ ရွင္သန္လာေစပါသည္ ။

ရာင္ရမ္းျခင္းကို ေလ်ာ့ က်ေစျခင္း

ဗိုက္တာမင္ စီ ပမာဏျမင့္မားစြာ ပါဝင္ျခင္းသည္ ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစေသာ အရည္အေသြးမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၄င္းသည္ မနက္ခင္းတြင္ ၾကည့္မေကာင္းေသာ မ်က္လံုးနားတစ္ဝုိက္ သို႔မဟုတ္ အေရျပား/မ်က္ႏွာ အျခားေနရာတစ္ဝုိက္တြင္ မို႔ေဖာင္းျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုးထလာတတ္ေသာ သူမ်ားအတြက္ သံုးစြဲရန္သင့္ေတာ္သည့္ စံနမူနာပစၥည္း ျဖစ္ပါသည္။ဗီတာမင္ စီ ဆီရမ္ အနည္းငယ္သည္ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို အေထာက္ကူ ျပဳပါသည္။

 

 

နေလာင္ဒဏ္ ျပန္လည္ကုစားျခင္းကို အရွိန္ျမင့္တင္ေပးျခင္း

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ဗီတာမင္ စီ သည္ သင့္အသားအေရကို ေနေလာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည့္အျပင္ ေနေလာင္ဒဏ္ကို ျပန္လည္ကုစားရာတြင္လည္း အရွိန္ျမင့္တင္ ကူညီေပးသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရရွိႏုိင္ပါသည္။ သင့္ အသားအေရ ေနေလာင္ခံရပီးေနာက္ ၄င္းကို လိမ္းက်ံေပးပါက ဗိုက္တာမင္သည္ ပိုမုိျမန္ဆန္ေသာ ျပန္လည္ကုစားျခင္းကို အားေပးကူညီပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ အသားအေရနီရဲျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစျပီး အေရျပားယားယံျခင္း ၊ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းႏွင့္ ေနေလာင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အျခား လကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထုိအရာမ်ားသည္ဗီတာမင္ စီ ၏ သင့္အသားအေရႏွင့္ မ်က္ႏွာတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ဗီတာမင္ စီ ပါဝင္ေသာ လိုးရွင္း၊ ခရင္ႏွင့္ အျခား အစိုဓာတ္ထိန္းမ်ားကို သင္ေနထိုင္ရာအနီးအနားရွိ ေဆးဆုိင္တြင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရႏုိင္စဥ္တြင္ သင့္အသားအေရအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိႏိုင္မည့္ အလြန္ျမင့္မားေသာ ဗိုက္တာမင္လိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ အေျခခံ လိုးရွင္း သို႔မဟုတ္ ခရင္ကို အသံုးျပဳျခင္းထက္ ျပင္းအားျမင့္ဆီရမ္ ကို သံုးရန္ တုိက္တြန္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဗိုက္တာမင္ စီ ဆီရမ္အေၾကာင္း

ဗိုက္တာမင္ စီ သည္ ခႏၶာကိုယ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ လိုအပ္ေသာ မရွိမျဖစ္သည့္ ဗိုက္တာမင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ အေရျပားအတြက္ အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာတစ္ဝုိက္အတြက္ အက်ိဳးအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပထားပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ လူအမ်ားစုသည္ ႏူးညံ့ေသာ မ်က္ႏွာအသားအေရ ပိုင္ရွင္မ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ဗီတာမင္ စီ ျမင့္ ဆီရမ္ကဲ့သို႔ဗီတာမင္ စီ ပါဝင္ေသာ အသားအေရထိန္းသိမ္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို ယေန႔ေခတ္တြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာၾကသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ဗီတာမင္ စီ ဆီရမ္သည္ဗီတာမင္ စီ ျမင့္မားစြာ ပါဝင္ေသာ ဆီႏွင့္ ေရအေျခခံ အရည္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခား ခရင္ႏွင့္ အျခားဗီတာမင္ စီ ပါဝင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကြာျခားပါသည္။ ၎သည္ ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြးကို အျပည့္အဝ ရေစႏုိင္ၿပီး ပိုမိုထင္ရွားသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္အထိ ဗုိက္တာမင္စီ ထူးျခားျမင့္မားစြာ ပါဝင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဘာေျကာင့္ အသံုးျပဳသင့္သနည္း

လူမ်ားအစုသည္ အျခားေသာ ဓာတ္တု ဆီရမ္မ်ားႏွင့္ အသားအေရ ထိန္းသိမ္း သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ဗီတာမင္ စီ လိမ္းေဆးကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဗီတာမင္ စီ ဆီရမ္သည္ လံုးဝ သဘာဝအတုိင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သင့္အသားအေရအား ဆိုးရြားစြာ တံု႔ျပန္မည္ကို စိုးရိမ္ေနရန္ မလိုပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပင္ထန္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ မေသခ်ာ မေရရာသည့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ဗီတာမင္ စီ ဆီရမ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ လြယ္လြယ္ေျပာရလွ်င္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ မ်ားစြာေသာ အျခား အသားအေရထိန္းသိမ္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ မေျပာႏုိင္ၾကပါ။

ဘယ္လို အသုံးျပဳမည္နည္း

ဗိုက္တာမင္ စီ လိမ္းေဆးကို အသုံးျပဳရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ ေျခာက္ေသြ႕ သန္႔ရွင္းသည့္ သင့္အသားအေရ ေပၚသို ့လိမ္းေဆးအနည္းငယ္ကို တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္ (သင့္အသားအေရ အမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္၍) ရုိးရွင္းစြာ ပြတ္သပ္လိမ္းေပးပါ။ ၄င္းအား သင္မိတ္ကပ္ မလိမ္းမွီအခ်ိန္တြင္ ဦးစြာ လိမ္းသင့္ပါသည္(ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ အခ်ိန္ေပးပါ)။သို႔ေသာ္ သင္ ေန႔စဥ္သံုး မ်က္ႏွာလိမ္းတိုနာ ကို (သင္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳဖို႔ ေရြးခ်ယ္သင့္) အသံုးျပဳျပီးေနာက္တြင္ လိမ္းေပးပါက အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ သင့္ပုံမွန္ လိမ္းေနက် မိတ္ကပ္ႏွင့္ အျခားအသားအေရ ထိန္းသိမ္းသည့္ပစၥည္းမ်ား ကုိ ဆက္လက္လိမ္းသင့္ပါသည္။

 ဗိုက္တာမင္ စီ ဆီရမ္ VITAMIN C SERUM